ARGOX IX4-250  BARKOD YAZICI
4.994,06 TL
ARGOX O4-250 ORTA SEVİYE BARKOD YAZICI
2.304,74 TL
ARGOX CP-2140 BARKOD YAZICI (SERİ-USB-PARALEL)
1.668,19 TL
ARGOX OS-2130D BARKOD YAZICI
1.370,73 TL
ARGOX OS-214 PLUS BARKOD YAZICI
1.469,06 TL
ARGOX IX4-240  BARKOD YAZICI
3.931,50 TL
ARGOX CP-2140EX BARKOD YAZICI ETHERNET
1.903,10 TL