ARGOX IX4-250  BARKOD YAZICI
4.954,77 TL
ARGOX O4-250 ORTA SEVİYE BARKOD YAZICI
2.237,05 TL
ARGOX CP-2140 BARKOD YAZICI (SERİ-USB-PARALEL)
1.619,20 TL
ARGOX OS-2130D BARKOD YAZICI
1.330,48 TL
ARGOX OS-214 PLUS BARKOD YAZICI
1.529,72 TL
ARGOX IX4-240  BARKOD YAZICI
4.281,30 TL
ARGOX CP-2140EX BARKOD YAZICI ETHERNET
1.847,21 TL
ARGOX CP-3140EX BARKOD YAZICI USB+SERİ+ETHERNET
2.260,91 TL